Tamiz molecular

 • TAMIZ

  • Ref: SILIPORITE
  • tamiz siliporite ø 0,7 mm tamiz siliporite ø …
  • Caja 25 kg
 • TAMIZ

  • Ref: SILIPORITE
  • tamiz siliporite ø 0,7 mm tamiz siliporite ø …
  • Bidón 130 kg
 • TAMIZ

  • Ref: ZEOLAN
  • tamiz zeolan 0,5-0,9 mm tamiz zeolan 1,0-1,5 mm
  • Caja 25 kg
 • TAMIZ

  • Ref: ZEOLAN
  • tamiz zeolan 0,5-0,9 mm
  • Bidón 170 kg
 • TAMIZ

  • Ref: NANOMOL
  • tamiz nanomol 0,5-0,9 mm tamiz nanomol 0,9-1,3 mm…
  • Caja 25 kg